Izdavač Kreativni Centar

Udzbenici za osnovnu školu izdavač Kreativni Centar. Prodaja i otkup polovnih udzbenika za osnovnu i srednju školu. Osnovna škola, srednja škola. Klet, Logos, Bigz, Zavod, Gerundijum, Krug, Freska, Eduka…