Fizika 1 tehnička fizika udzbenik za prvi  razred 

Fizika 1 tehnička fizika udzbenik za prvi  razred

TEHNIČKA FIZIKA za 1. razred mašinske škole (za sve profile trogodišnje škole)

Autori:

Rade Raonić

Izdavač :

Zavod za udzbenike ( zuns )

800.00 RSD

Fizika 1 tehnička fizika udzbenik za prvi  razred 

Opis

Fizika 1 tehnička fizika udzbenik za prvi  razred

KB broj: 21216

TEHNIČKA FIZIKA za 1. razred mašinske škole (za sve profile trogodišnje škole)

Autori:

Rade Raonić

Izdavač :

Zavod za udzbenike ( zuns )