FIZIKA 2- zbirka zadataka za drugi razred 

500.00 RSD

FIZIKA 2- zbirka zadataka za drugi razred 

Opis

FIZIKA 2- zbirka zadataka za drugi razred

KB broj: 22087

FIZIKA – ZBIRKA ZADATAKA SA PRIRUČNIKOM ZA LABORATORUJSKA VEŽBANJA za drugi razred četvorogodišnjih srednjih stručnih škola

Autori :

Milan O. Raspopović

Tatjana M. Bobić

Izdavač ;

Zavod za udzbenike ( zuns )