OPŠTE VOĆARSTVO 3 za treći razred

1,000.00 RSD

OPŠTE VOĆARSTVO 3 za treći razred

Opis

OPŠTE VOĆARSTVO 3 za treći razred

KB broj: 22585

OPŠTE VOĆARSTVO za poljoprivredne škole – poljoprivredni tehničar
Autori :
Spasoje Bulatović
Mirjana Bulatović – Danilović
Izdavač :
Zavod za udzbenike ( zuns )