PRINCIPI EKONOMIJE 1 – Udžbenikza prvi razred 

PRINCIPI EKONOMIJE 1 – Udžbenikza prvi razred

PRINCIPI EKONOMIJE 1 – Udžbenikza prvi razred ekonomske škole

Autori:

Gojko Rikalović

Maja Jandrić

Dejan Molnar

Izdavač :

Zavod za udzbenike ( zuns )

600.00 RSD

PRINCIPI EKONOMIJE 1 – Udžbenikza prvi razred 

Opis

PRINCIPI EKONOMIJE 1 – Udžbenikza prvi razred

KB broj: 21691

PRINCIPI EKONOMIJE 1 – Udžbenikza prvi razred ekonomske škole

Autori:

Gojko Rikalović

Maja Jandrić

Dejan Molnar

Izdavač :

Zavod za udzbenike ( zuns )