TEHNIKA PRODAJE I USLUGE KUPCIMA 1 za prvi razred 

TEHNIKA PRODAJE I USLUGE KUPCIMA 1 za prvi razred

TEHNIKA PRODAJE I USLUGE KUPCIMA za prvi razred trgovinske škole.

Obrazovni profil : TRGOVAC

Autori:

Goran Petković

Slavica Božić

Izdavač :

Zavod za udzbenike ( zuns )

900.00 RSD

TEHNIKA PRODAJE I USLUGE KUPCIMA 1 za prvi razred 

Opis

TEHNIKA PRODAJE I USLUGE KUPCIMA 1 za prvi razred

KB broj: 21673

TEHNIKA PRODAJE I USLUGE KUPCIMA za prvi razred trgovinske škole.

Obrazovni profil : TRGOVAC

Autori:

Goran Petković

Slavica Božić

Izdavač :

Zavod za udzbenike ( zuns )