TOKSIKOLOŠKA HEMIJA 3-4 za treći i četvrti razred 

900.00 RSD

TOKSIKOLOŠKA HEMIJA 3-4 za treći i četvrti razred 

Opis

TOKSIKOLOŠKA HEMIJA 3-4 za treći i četvrti razred

KB broj: 23827

TOKSIKOLOŠKA HEMIJA za treći i četvrti razred medicinske škole

Autori :

Ljiljana Paunović

Izdavač :

Zavod za udzbenike ( Z U N S )